Crazy about biochemistry

Crazy about biomedicine

Calendari i professorat

Calendari i Grups de Laboratori

L’any 2013, la Fundació Catalunya-La Pedrera va crear el programa Bojos per la ciència per a estímul del talent científic dels joves.

Dins d’aquest programa marc, neix Bojos per la Bioquímica, una proposta del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.

La Bioquímica és el camp de la ciència d’aquest segle XXI amb més impacte sobre la nostra vida. Ambdues estan canviant de forma espectacular en els últims anys degut a les aplicacions biotecnològiques que van des de la utilització de virus bacterians o de la microscòpia més avançada fins a les plantes transgèniques.

Aquest curs està dirigit a l’alumnat de primer de batxillerat interessat en descobrir el camp de la Bioquímica, la seva importància i aplicació a la nostra societat. A més, el professorat pot tutoritzar els treballs de recerca dels participants.

Informació general del programa: http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/bojos-ciencia
Facebook: https://www.facebook.com/catfundacio
Twitter, Instagram: #bojosperlaciencia @catfundacio