Universitat de BarcelonaRafael Franco (PhD)

Dept.Bioquímica i Biologia Molecular.
Universitat de Barcelona

City of Barcelona Award of Biomedical Research. 1998.


Facultat de Química, Martí i Franqués 1
08028 Barcelona
Tel: 34 934021208
Fax: 34 934021219
E-mail: r.franco@bq.ub.es

Curriculum Vitae

Head of laboratory:

Membrane Receptors and Intercellular Communication


Comentaris: webserv@sun.bq.ub.es Última actualització: 12 de Maig del 2000